Si estás interesado en PUBLICAR UN CONCURSO haz click aquí¿ Quieres que TE ENVIEMOS al E-MAIL las ACTUALIZACIONES de la sección de CONCURSOS ?.

APÚNTATE AQUÍ AL BOLETÍNETIQUETAS:

CONCURSOS

Concursos Investigación

Concursos Investigación Julio de 2015

Concursos Julio del 2015

Concursos Illes Balears

Últimos 50 concursos incluidos en la bases de datos
PREMI D’INVESTIGACIÓ SOBRE FERRERIES, BIENNI 2014-2015

Comunidad: Illes Balears
Provincia: Baleares
Disciplina: Investigación
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 01/07/2015
Nº de Visitas: 1467

Descripción

L'Ajuntament de Ferreries, amb la col·laboració de l'Institut Menorquí d'Estudis (IME), convoca un premi d'investigació sobre Ferreries, guardonat amb 900,00 euros en metàl·lic, per tal de fomentar, divulgar i ampliar la identitat cultural pròpia.

En la concessió d'aquest premi es valorarà tant el rigor de la recerca com la capacitat de divulgar la realitat de l'entorn del municipi de Ferreries.

La temàtica del treball serà lliure sempre que faci referència a la població de Ferreries o als seus habitants (economia, demografia, folklore, història, ...).

B A S E S


1. CANDIDATS/ES

Hi podran concórrer totes les persones que ho desitgin, ja sigui individualment o en grup, sense cap limitació per causa d'edat, nacionalitat o veïnatge.

Els treballs s'han de redactar en català.

2. SOL·LICITUD I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Els treballs s'han de lliurar a la Secretaria de l'Ajuntament de Ferreries, a mà o per correu, abans de les 13h de l’1 de juliol de 2015.

Es presentaran els originals per quintuplicat, mecanografiats a doble espai i per una sola cara, sense limitació del nombre de pàgines. No aniran signats, sinó acompanyats d'un sobre tancat on figuraran les dades personals (nom, adreça, telèfon d'autor o autors i títol de l’obra). S'ha de lliurar també una versió del treball en suport magnètic.

Cada participant o col·lectiu de participants només podrà presentar un treball, que no podrà haver estat premiat en cap altre concurs.

3. RESOLUCIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI

L'Ajuntament de Ferreries i l' IME designaran conjuntament el jurat qualificador, que estarà format per un membre de cadascuna de les dues entitats i per altres persones nomenades especialment per a cada convocatòria, vinculades amb l'àmbit de la investigació. El veredicte s'emetrà durant les festes de Sant Bartomeu 2015.

La resolució del dictamen serà inapel·lable, i es podrà declarar desert, establir mencions, etcètera.

El premi o premis es lliuraran en un acte públic, en el marc de les festes de Ferreries. El dia i l'hora s'anunciaran prèviament.

Els treballs que no resultin premiats es podran recollir a les oficines municipals pels autors o els seus representants, durant els 15 dies següents al veredicte del premi.

Tot i això, l' IME es reserva el dret de disposar dels treballs que participin al concurs, havent-ne acordat prèviament les condicions amb l'autor.

4. PUBLICACIÓ I PROPIETAT DELS TREBALLS

El treball o treballs premiats queden com a propietat de l'Ajuntament de Ferreries, que es reserva, juntament amb l'IME, el dret de publicar-los totalment o parcial, amb la possibilitat d'extractar o resumir allò que creguin convenient.

Si les entitats convocants no arribessin a un acord en la publicació dintre del termini d'un any després del veredicte del premi, l'autor podrà retirar el treball i publicar-lo pel seu compte.

Mentre el treball no siguin publicat, l'autor no en podrà fer ús sense l'autorització de l'Ajuntament de Ferreries i de l' IME.

La participació en el concurs comporta l'acceptació íntegra de les bases que el regeixen.

El jurat podrà rebre el suport de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Ferreries en cas de contingències no previstes a les bases.

5. DRETS D'AUTOR

L'import del premi correspon als drets d'autor de la primera edició.

Más Información y bases para descargar en: http://www.ajferreries.org/publicacions/verpub.aspx?Id=1436NOTICIAS


- El X CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA "CIUDAD DE OSUNA" se aplaza al Sábado, 24 de octubre [+ Ver]

- La artista iraní SHIRIN SALEHI gana la segunda edición del PREMIO LA PALABRA PINTADA, convocado por la FUNDACIÓN ANKARIA [+ Ver]

- Se anula la convocatoria del I PREMIO DE PINTURA AL AIRE LIBRE FAIRWAY [+ Ver]

- MAXAM y la AEPE firman el Convenio de Colaboración para el 82 Salón de Otoño [+ Ver]

- PhotoUrbe: Exposición de fotografía en Barcelona [+ Ver]

- Resultado del XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE "ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" [+ Ver]

- Bence Máté, ganador del premio MontPhoto 2015 con “Night Star” [+ Ver]

- Resultado del I Concurso Fotografico midiscovirtual.es [+ Ver]

- Suspendido el Concurso de diseño de cartel "Asian Weekend" [+ Ver]

- Vencedora I Premio Escultura Solidara y dos menciones de honor-Fundación Cursol [+ Ver]

- Premios del IX Concurso de Pintura Rápida “Luis Fernández Vergara-Ciutat de Viladecans” [+ Ver]

- Ganadores del IV concurso de fotografía ENFOCA LA SALUD MENTAL [+ Ver]