Si estás interesado en PUBLICAR UN CONCURSO haz click aquí¿ Quieres que TE ENVIEMOS al E-MAIL las ACTUALIZACIONES de la sección de CONCURSOS ?.

APÚNTATE AQUÍ AL BOLETÍNETIQUETAS:

CONCURSOS

Concursos Escultura

Concursos Escultura Septiembre de 2014

Concursos Septiembre del 2014

Concursos Cataluña

Últimos 50 concursos incluidos en la bases de datos
XVIII CONCURS D’ESCULTURA PERE JOU

Comunidad: Cataluña
Provincia: Barcelona
Disciplina: Escultura
Fecha de Inicio: 01/09/2014
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 19/09/2014
Nº de Visitas: 2353

Descripción

Bases dels concursos 2014

1. Participants

Hi poden prendre part tots els artistes plàstics, pintors i escultors.

2. Modalitat i tema

Tant per la pintura com per l'escultura el tema i la tècnica són lliures.

3. Mides

La mida de les pintures no serà inferior a 57 cm ni superior a 133 cm (incloses en aquestes mides un llistó de 3 cm màxim); en el cas d'obra sobre paper es tindrà en compte les mides de l'obra en si (el paspartú i llistó no podrà excedir de 7 cm).

Les escultures no excediran d'un màxim de 100x50x50 cm ni seran inferiors a un mínim de 20x8x8 cm.

4. Presentació

4.1. Cada autor/a podrà presentar una única obra en cadascuna de les modalitats.

4.2. Les obres presentades no hauran d'haver participat en edicions anteriors d'aquest concurs i no podran ser signades fins després del veredicte del jurat.

Al darrere de l'obra es farà constar:

- El títol

- Alguna indicació que permeti saber l'orientació de l'obra a l'hora de penjar-la.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els/les concursants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en el concurs i per a la resta de la tramitació del concurs, d'acord amb la normativa vigent.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els/les concursants donen el consentiment per tal que l'òrgan convocant faci les comprovacions i les acreditacions d'ofici sense que el/la concursant hagi de presentar cap documentació que hi doni autorització expressa.

5. Inscripcions

Les obres s'hauran de presentar a l'edifici Miramar (c/ de la Davallada, 12. Tel. 93 811 76 29 / 93 811 42 40), de l´1 al 19 de setembre de 2014 de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de18 a 20 hores, dissabtes, diumenges i festius d´11 a 14 hores i de 18 a 21 hores, acompanyades d'un sobre on hi haurà d'anar la documentació següent:

- Butlleta d'inscripció degudament emplenada (es pot descarregar a www.sitges.cat)

- Fotocòpia del DNI o passaport de l'artista.

Els/les artistes premiats/des en anteriors edicions només podran accedir a premis superiors, i els que hagin obtingut un primer premi podran presentar-se fora de concurs fent-ho constar a la butlleta en el moment de la inscripció.

En el moment de lliurar l'obra es rebrà el rebut corresponent, el qual s'haurà de portar posteriorment per a la seva devolució.

6. Premis

De pintura:

  • 1r Premi Sanvisens, atorgat per gentilesa de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sitges, consistent en 2.000 €

  • 1r Accèssit, atorgat per gentilesa de la família Sanvisens, consistent en 1.500 €

  • 2n Accèssit, atorgat per gentilesa de la galeria d'art Àgora 3, consistent en 1.000 €


D'escultura:

  • 1r Premi Pere Jou, donat per gentilesa de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sitges, consistent en 2.000 €

  • 1r Accèssit, donat per gentilesa de la família Jou, consistent en 1.500 €


A tots els premis se'ls hi aplicarà la retenció d'IRPF prevista per llei.

Tanmateix, el/les guanyadors/es tindran la possibilitat d'exposar les seves obres en un espai o sala expositiva de l'edifici Miramar l'any següent del concurs, durant el període que l´Ajuntament designi segons disponibilitat i essent criteri de l'Ajuntament la selecció d'obres i la quantitat.

El lliurament de premis coincidirà amb la inauguració de l'exposició que tindrà lloc el dissabte 4 d'octubre de 2014 a les 6 de la tarda, a l'edifici Miramar.

Els guardons dels premiats/des seran lliurats durant la celebració de la Nit de Premis Sitges.

7. Jurat

L'Ajuntament determinarà els membres del jurat que estarà format per dos pintors/es, un/a escultor/a, un/a professor/a de Belles Arts, un/a crític d'art, un/a galerista, un/a familiar de Pere Jou, un/a familiar de Sanvisens i un/a representant de l'Ajuntament. La seva decisió serà inapel·lable.

8. Exposició de les obres

Les obres presentades seran preseleccionades pel propi jurat abans de ser admeses a concurs. Les obres seleccionades s'exposaran a l'edifici Miramar del 4 d'octubre al 23 de novembre de 2014.

9. Propietat de les obres

Totes les obres presentades al concurs i no seleccionades podran ser recollides a partir del 4 d'octubre fins al 14 desembre de 2014. Les seleccionades per a l'exposició es podran recollir del 24 de novembre al 14 de desembre de 2014 (6, 7 i 8 de desembre tancat). Les obres que no hagin estat recollides en el termini previst passaran a ser propietat de l'Ajuntament. L'horari i el lloc de recollida de les obres serà el mateix de la inscripció i l´horari de dilluns a divendres de 10 a 14 h, dissabte d'11 a 14 i de 18 a 20 h i diumenge d'11 a 14h.

Els primers premis, tant de pintura com d'escultura, passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Sitges, així com els seus drets de publicació, reproducció i/o edició. Els/les autors/es de les obres guardonades autoritzen expressament l'Ajuntament de Sitges a reproduir-la en qualsevol mitjà. Els/les autors/es de les obres renuncien expressament als seus drets d'autor en benefici de l'Ajuntament de Sitges.

El primer i segon accèssit de pintura passaran a ser propietat dels donants del premi.

10. Altres determinacions

La regidoria de Cultura, podrà introduir, si escau, les modificacions que estimi convenients per al bon funcionament del concurs, i resoldrà totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.

La corresponent assegurança de l'obra presentada anirà a càrrec dels participants i en cap cas i sota cap concepte se'n fa responsable l'Ajuntament de Sitges.

Per qualsevol informació podeu trucar a la regidoria de Cultura al telèfon núm. 93 811 42 40 o escriure al correu electrònic cultura@sitges.cat

La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

Más información y ficha de inscripción en: http://www.sitges.cat/html/sitges_tema_a_tema/cultura/concursos/concurs_sanvisens_i_concurs_pere_jou.html#anch-1NOTICIAS


- El X CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA "CIUDAD DE OSUNA" se aplaza al Sábado, 24 de octubre [+ Ver]

- La artista iraní SHIRIN SALEHI gana la segunda edición del PREMIO LA PALABRA PINTADA, convocado por la FUNDACIÓN ANKARIA [+ Ver]

- Se anula la convocatoria del I PREMIO DE PINTURA AL AIRE LIBRE FAIRWAY [+ Ver]

- MAXAM y la AEPE firman el Convenio de Colaboración para el 82 Salón de Otoño [+ Ver]

- PhotoUrbe: Exposición de fotografía en Barcelona [+ Ver]

- Resultado del XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE "ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" [+ Ver]

- Bence Máté, ganador del premio MontPhoto 2015 con “Night Star” [+ Ver]

- Resultado del I Concurso Fotografico midiscovirtual.es [+ Ver]

- Suspendido el Concurso de diseño de cartel "Asian Weekend" [+ Ver]

- Vencedora I Premio Escultura Solidara y dos menciones de honor-Fundación Cursol [+ Ver]

- Premios del IX Concurso de Pintura Rápida “Luis Fernández Vergara-Ciutat de Viladecans” [+ Ver]

- Ganadores del IV concurso de fotografía ENFOCA LA SALUD MENTAL [+ Ver]