Si estás interesado en PUBLICAR UN CONCURSO haz click aquí¿ Quieres que TE ENVIEMOS al E-MAIL las ACTUALIZACIONES de la sección de CONCURSOS ?.

APÚNTATE AQUÍ AL BOLETÍNETIQUETAS:

CONCURSOS

Concursos Pintura

Concursos Pintura Febrero de 2014

Concursos Febrero del 2014

Concursos Cataluña

Últimos 50 concursos incluidos en la bases de datos
14e CONCURS DE PINTURA DEL POBLE DE JESÚS ANY 2014

Comunidad: Cataluña
Provincia: Tarragona
Disciplina: Pintura
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 03/02/2014
Nº de Visitas: 2867

Descripción

Condicions Generals de participació:


1. S'admetran dues obres per artista com a màxim, muntades sobre bastidor o suport sòlid i emmarcades amb la motllura senzilla o llistó de fusta en el cas de la pintura i en el cas del dibuix muntades sobre paper protegit amb vidre. En tots dos casos han de portar (ja clavades) les femelles per poder penjar els quadres.

2. El tema ha de tractar específicament al voltant del món del camp i de l´oli. La tècnica és lliure.

3. Serà condició indispensable que les obres presentades no hagin estat premiades en cap altre concurs.

4. S'acompanyarà una fotografia de cada obra presentada així com un breu curriculum de l´autor.

5. Un cop realitzada la valoració de la categoria general, amb tots els artistes locals que s'hagin presentat, i que així ho facin constar, es realitzarà una segona valoració per tal d´establir el premi local.

6. Els premis no seran divisibles.

7. El termini d´admissió de les obres serà fins el 3 de febrer de 2014 a la 13:00h.

8. Caldrà lliurar-les a nom de l´EMD de Jesús, Plaça pati de la Immaculada, núm. 1. CP 43590 Jesús.

9. Les obres es presentaran signades, adherint-se a les mateixes el cos "C" del butlleti d´identificació, on serà obligatori complimentar totes les dades.

10. L´EMD de Jesús tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres rebudes, però no es farà responsabie de les possibles pèrdues o desperfectes que es puguin produir durant llur transport.

11. Amb el conjunt de les obres seleccionades es farà una exposició durant la celebració de la Fira de l´Oli.

12. El lliurament dels premls s´efectuara el dissabte 22 de febrer, dintre dels actes de celebració de la XIX Fira de l´Oli de les Terres de l'Ebre.

13. Hi haurà un jurat qualificador de vàlua reconeguda i la seva decisió serà inapel.lable.

14. Les obres no premiades es podran recollir en finalitzar l´exposició que durarà fins al 14 de març de 2014. A partir dels 3 mesos de la cloenda, si les obres no s'han passat a recollir, formaran part del patrimoni de l'EMD de Jesús.

15. El fet de participar suposa l'acceptació de les presents bases, la conformitat amb la decisió del jurat la renúncia a qualsevol reclamació legal.

16. Per a mes informació, poden posar-se en con-tacte amb l'EMD de Jesús, teléfon 977 500 735, o a l´adreça: emd.jesus@altanet.org.

Puedes descargar las bases completas con la relación de premios y categorías, así como los boletines de inscripción http://www.emdjesus.cat/bd/basesconcurspintura.pdf

Más Información: http://www.emdjesus.cat/NOTICIAS


- El X CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA "CIUDAD DE OSUNA" se aplaza al Sábado, 24 de octubre [+ Ver]

- La artista iraní SHIRIN SALEHI gana la segunda edición del PREMIO LA PALABRA PINTADA, convocado por la FUNDACIÓN ANKARIA [+ Ver]

- Se anula la convocatoria del I PREMIO DE PINTURA AL AIRE LIBRE FAIRWAY [+ Ver]

- MAXAM y la AEPE firman el Convenio de Colaboración para el 82 Salón de Otoño [+ Ver]

- PhotoUrbe: Exposición de fotografía en Barcelona [+ Ver]

- Resultado del XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE "ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" [+ Ver]

- Bence Máté, ganador del premio MontPhoto 2015 con “Night Star” [+ Ver]

- Resultado del I Concurso Fotografico midiscovirtual.es [+ Ver]

- Suspendido el Concurso de diseño de cartel "Asian Weekend" [+ Ver]

- Vencedora I Premio Escultura Solidara y dos menciones de honor-Fundación Cursol [+ Ver]

- Premios del IX Concurso de Pintura Rápida “Luis Fernández Vergara-Ciutat de Viladecans” [+ Ver]

- Ganadores del IV concurso de fotografía ENFOCA LA SALUD MENTAL [+ Ver]