Si estás interesado en PUBLICAR UN CONCURSO haz click aquí¿ Quieres que TE ENVIEMOS al E-MAIL las ACTUALIZACIONES de la sección de CONCURSOS ?.

APÚNTATE AQUÍ AL BOLETÍNETIQUETAS:

CONCURSOS

Concursos Fotografía

Concursos Fotografía Marzo de 2015

Concursos Marzo del 2015

Concursos Galicia

Últimos 50 concursos incluidos en la bases de datos
I CERTAME DE PINTURA E FOTOGRAFIA "CAMIÑO DE SANTIAGO O CAMIÑO DA ARTE" (FOTOGRAFÍA)

Comunidad: Galicia
Provincia: Coruña
Disciplina: Fotografía
Fecha de Inicio: 08/02/2015
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 09/03/2015
Nº de Visitas: 1828

Descripción

BASES

1.- A Asociación Cultural e Artística Ti e Máis eu Teatro convoca o “ I Certame de Pintura e Fotografía Camiño de Santiago O Camiño da Arte”, dotado nas seguintes modalidades cos seguintes premios:

Modalidade Pintura: con 300 euros para o primeiro premio, 150 euros para o segundo

Modalidade Fotografía: con 200 euros para o primeiro premio, 100 euros para o segundo

Estas cantidades estarán suxeitas as retencións legais que lles sexan aplicables.

2. Poderán concorrer os artistas de calquera nacionalidade residentes en España, que así o acrediten, con un máximo de unha obra en cada modalidade.

3. Requisitos:

A Temática das pinturas e fotografías será O Camiño de Santiago.

Modalidade Pintura: As dimensións serán: 150x150 cm., o formato máximo e 90x90 cm., o mínimo. Se admitirá calquera tipo de material que soporte o transporte e a manipulación sen perigo para a integridade da obra, con técnica libre, sen enmarcar ou enmarcadas con un listón.

Modalidade Fotografía: As fotografías deberán presentarse obrigatoriamente, montadas sobre passe-partout de 50x60 centímetros de entre 1,5 y 3 mm de grosor, con traseira e ventá, e estarán impresas en papel fotográfico, xa sexa por procedemento químico ou dixital (papel Fine Art ou similar). Ditas fotografías deberán estar fixadas a cartolina traseira (nunca pegadas con colas u outros adhesivos permanentes).

As obras que se presenten deberán ser únicas, orixinais e non premiadas noutro certame.

Ao dorso de cada obra deberá figurar: título, medidas, nome e apelidos do autor e pseudónimo, se o ten.

Aportarán unha fotocopia do DNI ou documentación que o acredite como residente, e un breve currículum do autor, xunto coa ficha de inscrición debidamente cumprimentada. Esta documentación pasará a formar parte do Patrimonio da Asociación Cultural e Artística Ti e Máis eu Teatro.

4. A recepción das obras será do 8 de Febreiro ao 9 de Marzo en horario de 10:00 a 13:30 horas os días laborables. Remitiranse a Asociación Cultural e Artística Ti e Máis eu teatro, Rúa Celso Emilio Ferreiro 16 baixo 15401. Ferrol. A Coruña.

Tfno.: 628 011 709

Correo electrónico: tiemaiseuteatro@gmail.com

5. O Xurado, unha vez reunido, fará unha comunicación pública dos autores e as obras premiadas; reservándose o dereito a declarar algún premio deserto, se o estimase oportuno. A composición do Xurado se coñecerá dous días antes do ditame.

Seleccionará ademais, acorde coas dimensións da sala de exposicións, un número de obras que destaquen polo seu valor artístico dentro do conxunto de pezas a concurso para a súa exhibición.

O veredicto do xurado será inapelable.

6. A entrega de premios terá lugar o día 15 de Marzo no Hotel Carrís Almirante de Ferrol.

Os gañadores de cada premio, terán a obriga de asistir ao acto de entrega de galardóns.

7. Os autores de estas obras autorizan a Asociación Cultural e Artística Ti e Máis eu Teatro, cedéndolle todos os dereitos sobre as mesmas correspondentes de modo exclusivo.

A entidade se compromete a incluír, xunto a obra, o nome e apelidos do seu autor.

8. Todas as obras pasarán a formar parte do Patrimonio da Asociación Cultural e Artística Ti e Máis eu Teatro en propiedade en concepto de Doazón feita polos autores, os cales non Terán dereito a reclamación das mesmas.

9. O obxeto do presente certame é por un lado potenciar a os autores/as de Pintura e Fotografía e o seu talento artístico, así como o de retratar a identidade universal que ten o Camiño de Santiago.

10. Se pretende reunir obras suficientes para montar unha exposición itinerante que se realizará en diversos puntos de interés do Camiño de Santiago.

11. A recepción da obra, a Asociación Cultural e Artística Ti e Máis eu Teatro” outorgará ao autor un certificado de participación e título de agradecemento.

12. O feito de participar neste Certame presupón a aceptación das presentes bases.

Más información y bases para descargar en: www.tiemaiseuteatro.comNOTICIAS


- El X CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA "CIUDAD DE OSUNA" se aplaza al Sábado, 24 de octubre [+ Ver]

- La artista iraní SHIRIN SALEHI gana la segunda edición del PREMIO LA PALABRA PINTADA, convocado por la FUNDACIÓN ANKARIA [+ Ver]

- Se anula la convocatoria del I PREMIO DE PINTURA AL AIRE LIBRE FAIRWAY [+ Ver]

- MAXAM y la AEPE firman el Convenio de Colaboración para el 82 Salón de Otoño [+ Ver]

- PhotoUrbe: Exposición de fotografía en Barcelona [+ Ver]

- Resultado del XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE "ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" [+ Ver]

- Bence Máté, ganador del premio MontPhoto 2015 con “Night Star” [+ Ver]

- Resultado del I Concurso Fotografico midiscovirtual.es [+ Ver]

- Suspendido el Concurso de diseño de cartel "Asian Weekend" [+ Ver]

- Vencedora I Premio Escultura Solidara y dos menciones de honor-Fundación Cursol [+ Ver]

- Premios del IX Concurso de Pintura Rápida “Luis Fernández Vergara-Ciutat de Viladecans” [+ Ver]

- Ganadores del IV concurso de fotografía ENFOCA LA SALUD MENTAL [+ Ver]