Si estás interesado en PUBLICAR UN CONCURSO haz click aquí¿ Quieres que TE ENVIEMOS al E-MAIL las ACTUALIZACIONES de la sección de CONCURSOS ?.

APÚNTATE AQUÍ AL BOLETÍNETIQUETAS:

CONCURSOS

Concursos Fotografía

Concursos Fotografía Diciembre de 2014

Concursos Diciembre del 2014

Concursos Galicia

Últimos 50 concursos incluidos en la bases de datos
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "VICTORIA FERNÁNDEZ PAREDES" - "OLLADA DE MULLER"

Comunidad: Galicia
Provincia: Coruña
Disciplina: Fotografía
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 08/12/2014
Nº de Visitas: 2312

Descripción

Organiza Área da Muller da A.C. Fuco Buxán


BASES DO CONCURSO:

1.-Tema: Fotografías relacionadas coa Muller e a súa participación social.

2.-Obxectivo: Promover una intervención creativa que destaque a posición da muller e a súa participación no tecido social.

3.-Participantes: Estará aberto a todas as persoas interesadas no tema, sexan afeccionadas ou profesionais da fotografía, maiores de idade ou con autorización do seu representante legal.

4.-Características técnicas: Cada participante poderá enviar un máximo de TRES fotografías, en branco e negro ou cor, podendo obter soamente un dos premios.

Non se admitirán fotografías exhibidas públicamente ou premiadas noutros concursos. Tampouco se aceptarán colaxes, montaxes, fotografías pintadas nin manipuladas dixitalmente que alteren as imaxes máis alá do que se pode chegar a modificar mediante os procesos de fotografía tradicional.

Arquivos dixitais a 200ppp e admítense formatos JPG, TIFF ePNG.

A Organización presupón que o fotógrafo ten a autorización e o permiso das persoas que aparecen nos traballos presentados, recaendo sobre o autor toda responsabilidade relacionada co dereito á intimidade.

5.-Presentación: Os participantes deberán:
Cos seguintes datos: pseudónimo e título de cada fotografía.

  • PLICAS: Os participantes indicarán o pseudónimo do autor e o título da fotografía nun correo aparte que leve o pseudónimo, e os seus datos persoais: nome, apelidos, NIF, enderezo, teléfono, e-mail –


Data de entrega: antes do 8 de decembro de 2014

6.-Xurado: Estará formado por TRES persoas cualificadas no campo da fotografía, e tres representantes da Área da Muller de Fuco Buxán, actuando unha das tres como Secretaria.

A composición do Xurado farase pública a través da páxina web de Fuco Buxán www.fucobuxan.net antes de rematar o prazo de entrega.

A decisión do xurado será inapelable.

A organización terá o dereito de reprodución das fotografías premiadas, que poderán ser utilizadas libremente e sen compensación económica, con finalidades relacionadas coas actividades da A.C. Fuco Buxán, citando sempre o nome do seu autor/a..

Para valorar a fidelidade das copias presentadas a quen gañe o concurso se lle pode pedir o arquito Raw ou o negativo, se o xurado o considera necesario.

7.-PREMIOS

Premio 1º: 500€ Publicación na Revista semesetral Razón Socialista. En tamaño A4.

A área da Muller selecionará 12 fotos para realizar un calendario do ano 2015 .

Comunicarase aos interesados e faránse públicos na web da Asociación Fuco Buxan os nomes dos escollidos

Se as obras presentadas non alcanzasen a calidade necesaria, a criterio do xurado e por unanimidade, os premios poderán ser declarados desertos. Se con posterioridade á concesión dos premios se tivese coñecemento de anomalía ou incumprimento das Bases, procederase á revogación do mesmo.

8.-ENTREGA DE PREMIOS

Se comunicará o fallo do xurado o 18 de decembro do 2014 na páxina Web e aos interesados.

A entrega do premio terá lugar no mes de xaneiro de 2015 nun acto público que se comunicará oportunamente.

9.-EXPOSICIÓNS

Coas fotografías seleccionadas farase unha exposición na páxina Web da Asociación Fuco Buxán: www.fucobuxan.net.

NOTA: A participación no Concurso implica a total aceptación destas bases.

Os casos non contemplados nestas BASES serán resoltos polo xurado.

Toda la información y bases para descargar en: www.fucobuxan.netNOTICIAS


- El X CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA "CIUDAD DE OSUNA" se aplaza al Sábado, 24 de octubre [+ Ver]

- La artista iraní SHIRIN SALEHI gana la segunda edición del PREMIO LA PALABRA PINTADA, convocado por la FUNDACIÓN ANKARIA [+ Ver]

- Se anula la convocatoria del I PREMIO DE PINTURA AL AIRE LIBRE FAIRWAY [+ Ver]

- MAXAM y la AEPE firman el Convenio de Colaboración para el 82 Salón de Otoño [+ Ver]

- PhotoUrbe: Exposición de fotografía en Barcelona [+ Ver]

- Resultado del XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE "ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" [+ Ver]

- Bence Máté, ganador del premio MontPhoto 2015 con “Night Star” [+ Ver]

- Resultado del I Concurso Fotografico midiscovirtual.es [+ Ver]

- Suspendido el Concurso de diseño de cartel "Asian Weekend" [+ Ver]

- Vencedora I Premio Escultura Solidara y dos menciones de honor-Fundación Cursol [+ Ver]

- Premios del IX Concurso de Pintura Rápida “Luis Fernández Vergara-Ciutat de Viladecans” [+ Ver]

- Ganadores del IV concurso de fotografía ENFOCA LA SALUD MENTAL [+ Ver]