Si estás interesado en PUBLICAR UN CONCURSO haz click aquí¿ Quieres que TE ENVIEMOS al E-MAIL las ACTUALIZACIONES de la sección de CONCURSOS ?.

APÚNTATE AQUÍ AL BOLETÍNETIQUETAS:

CONCURSOS

Concursos Fotografía

Concursos Fotografía Octubre de 2014

Concursos Octubre del 2014

Concursos Comunidad Valenciana

Últimos 50 concursos incluidos en la bases de datos
XVI CONCURS DE FOTOGRAFIA CIUTAT DE BENICARLÓ

Comunidad: Comunidad Valenciana
Provincia: Castellón
Disciplina: Fotografía
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 14/10/2014
Nº de Visitas: 1493

Descripción

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Benicarló convoca el XVI CONCURS DE FOTOGRAFIA CIUTAT DE BENICARLÓ, d’acord a les següents BASES:

1a.-PARTICIPANTS. Totes aquelles persones aficionades o professionals de la fotografia que ho desitgen.

No podrà optar a ningun dels premis qui haja obtingut el primer premi en l'edició de l'any anterior.

2a.-TEMA I PROCEDIMENT. La temàtica d'aquesta edició del concurs serà:

EL LITORAL DE BENICARLÓ


Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies, en color o en blanc i negre, amb possibilitat de tractament digital, però no de muntatge.

En cas que l’obra siga premiada es sol·licitarà la remissió d'una còpia en format digital en alta resolució per tal de poder donar difusió de la resolució del jurat, així com per l'edició del material gràfic que l'organització pugui editar.

Les obres han de ser originals i inèdites i no premiades en cap altre concurs.

El format de la imatge fotogràfica ha de ser de 30 x 40 cm. L’obra s'ha de presentar sense cap tipus d’emmarcat ni suport.

3a.-PRESENTACIÓ. Al Centre Cultural del Convent de Sant Francesc (Plaça La Pau, 2 -12580 Benicarló), amb la indicació PER AL XVI CONCURS DE FOTOGRAFIA CIUTAT DE BENICARLÓ, dins del següent horari:

Dimarts a divendres, de 9:00 a 14:00 hores, i de 17:00 a 20:00 hores.

Dissabte, de 10:00 a 13:00hores i de 17:00 a 20:00 hores.

Diumenge, de 10:30 a 13:30 hores.

4a.-IDENTIFICACIÓ. Les obres s'han de presentar amb el sistema de plica. És a dir, amb un sobre gran on s'especificarà el lema en l'exterior, i un sobre menut i tancat dintre on s'especificarà:

  • El títol de l’obra

  • El nom i cognoms de l’autor

  • L'adreça, el telèfon, i el correu electrònic

  • La fotocòpia del DNI


5a.-DATA DE PRESENTACIÓ. El termini d’admissió de les obres finalitza el 14 d'octubre de 2014, a les 20 hores.

6ª.-JURAT. El jurat serà designat per l’Alcalde o la regidora delegada de l'Àrea de Cultura i estarà format per tres persones enteses en l'art de la fotografia. El jurat tindrà la capacitat de resoldre qualsevol incidència sobre la interpretació d'aquestes bases.

7a.-DECISIÓ DEL JURAT. La decisió del Jurat és inapel·lable, i aquest pot declarar desert algun premi si així ho estima oportú.

El Jurat seleccionarà un màxim de 40 fotografies, que seran les que formaran part de l'exposició que tindrà lloc al Mucbe.

La decisió del Jurat es farà pública al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló i en la pàgina web (www.ajuntamentdebenicarlo.org).

8ª.- CRITERIS DE SELECCIÓ. El Jurat tindrà en compte els següents criteris d'avaluació:

1. Il·luminació

2. Composició

3. Dificultat

4. Perfecció tècnica

5. Originalitat

6. Impacte

7. Aplicació dels efectes o retocs

9a.-PREMIS. Els premis seran els següents;

1r Premi: 500,00 € i diploma.

2n Premi: 250,00 € i diploma

3r Premi: 100,00€ i diploma

Els premis no són acumulatius ni indivisibles.

D'acord amb la disposició addicional 35.4 de la Llei 35/2006, de l'IRPF, en la seua redacció donada per la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014, en connexió amb l'article 101.1 de la dita Llei, la retenció que corresponga de l'IRPF serà del 21%.

10ª.-LLIURAMENT DE PREMIS. La decisió del jurat es coneixerà en el mateix moment del lliurament dels premis, que tindrà lloc el divendres dia 24 d'Octubre de 2014 al Mucbe-Centre Cultural Convent de Sant Francesc, en l'acte d'inauguració de l'exposició de les obres presentades.

Serà necessària la presència dels guanyadors o qualsevol persona en qui deleguen. La no assistència suposa la renúncia als premis.

L'exposició romandrà oberta fins el 16 de novembre de 2014

11a.-GARANTIES I NOTES. Els concursants es responsabilitzen totalment de qualsevol reclamació o denuncia que poguera tindre lloc respecte l'autenticitat o dret de les obres.

L'acceptació en la participació en el concurs garantitza que els participants siguen els creadors i propietaris de les obres presentades i que no hagen renunciat a cap dret moral o legal sobre les fotografies, així com que es responsabilitzen totalment que no existeixen drets a tercers en les obres presentades, sent responsables de tota possible reclamació que poguera haver per drets d'imatge.

Les obres premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament. Els autors premiats accepten que la seua obra puga ser exposada i que pugui reproduir-se en qualsevol mitjà d'àmbit mundial, inclosos catàlegs i pàgines d'Internet per a un ús promocional i de difusió de Benicarló, i sense que aquest fet comporte cap pagament a l'autor.

La propietat intel·lectual de les fotografies premiades serà mantinguda en tot moment per l'autor i sempre que s'utilitze alguna de les fotografies haurà de constar el nom de l'autor.

L'organització tindrà la màxima cura en la conservació, tractament i devolució de les fotografies, però no es farà càrrec de les possibles pèrdues, robatoris o deteriorament que puguen sofrir les mateixes.

Els autors o persones autoritzades han de retirar els treballs no premiats en el termini màxim d'un mes, comptador des de la data de clausura de l'exposició. Transcorregut aquest temps, les obres que no s'hagen retirat, quedaran en propietat de l’Ajuntament, acceptant els participants que tinguen el mateix tractament que les premiades en quant al seu ús per part de l'organització.

El fet de participar en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, facultant al Jurat per a la interpretació i resolució dels casos no previstos a les mateixes.

Toda la información y bases para descargar en: www.ajuntamentdebenicarlo.orgNOTICIAS


- El X CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA "CIUDAD DE OSUNA" se aplaza al Sábado, 24 de octubre [+ Ver]

- La artista iraní SHIRIN SALEHI gana la segunda edición del PREMIO LA PALABRA PINTADA, convocado por la FUNDACIÓN ANKARIA [+ Ver]

- Se anula la convocatoria del I PREMIO DE PINTURA AL AIRE LIBRE FAIRWAY [+ Ver]

- MAXAM y la AEPE firman el Convenio de Colaboración para el 82 Salón de Otoño [+ Ver]

- PhotoUrbe: Exposición de fotografía en Barcelona [+ Ver]

- Resultado del XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE "ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" [+ Ver]

- Bence Máté, ganador del premio MontPhoto 2015 con “Night Star” [+ Ver]

- Resultado del I Concurso Fotografico midiscovirtual.es [+ Ver]

- Suspendido el Concurso de diseño de cartel "Asian Weekend" [+ Ver]

- Vencedora I Premio Escultura Solidara y dos menciones de honor-Fundación Cursol [+ Ver]

- Premios del IX Concurso de Pintura Rápida “Luis Fernández Vergara-Ciutat de Viladecans” [+ Ver]

- Ganadores del IV concurso de fotografía ENFOCA LA SALUD MENTAL [+ Ver]