Si estás interesado en PUBLICAR UN CONCURSO haz click aquí



¿ Quieres que TE ENVIEMOS al E-MAIL las ACTUALIZACIONES de la sección de CONCURSOS ?.

APÚNTATE AQUÍ AL BOLETÍN



ETIQUETAS:

CONCURSOS

Concursos Poesía

Concursos Poesía Mayo de 2014

Concursos Mayo del 2014

Concursos Comunidad Valenciana

Últimos 50 concursos incluidos en la bases de datos
PREMIS SOLSTICI LITERATURA JOVE 2014 POESÍA

Comunidad: Comunidad Valenciana
Provincia: Valencia
Disciplina: Poesía
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 23/05/2014
Nº de Visitas: 1974

Descripción

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manises convoca l’edició vint-i-nou dels PREMIS SOLSTICI DE LITERATURA JOVE 2014, en les modalitats de POESIA i NARRATIVA CURTA, la qual es regirà per les bases següents:

1.- Els Premis Solstici, en les categories A i B, estan oberts a la participació de qualsevol jove entre desset i trenta anys, en les categories i característiques següents:

* SOLSTICI CATEGORIA "B"-Per a joves entre 17 i 21 anys residents a la Comunitat Valenciana.

* SOLSTICI CATEGORIA "A"-Per a joves entre 22 i 30 anys, residents a la Comunitat Valenciana.

Cada categoria dels Premis Solstici presenta les dues modalitats de participació: Poesia i Narrativa Curta.

2.- Les obres que es presentaran als Premis Solstici seran originals, inèdites i redactades en valencià.

3.- Es podrà participar en este premi en una o en diverses modalitats -dins la corresponent categoria, i es podrà presentar al mateix més d'una obra. En cas de presentar-ne diversos originals, caldrà fer-ho en sobres separats.

4.- Cada original, sense signar ni posar-hi el nom, haurà de presentar-se per triplicat -en una correcta presentació i enquadernació-, amb un títol o lema i en un sobre tancat. A la portada de cada sobre figurarà el títol de l'obra i la referència XXIX PREMIS SOLSTICI. Categoria: Solstici A, Solstici B. Modalitat: Poesia o Narrativa Curta.

Dins de cada sobre n'hi haurà un altre, també tancat, on constarà:

* el formulari que s’adjunta degudament omplit i signat amb:

  • Títol de l'obra.
  • Nom i cognoms.
  • Adreça i telèfon.
  • Correu electrònic.
  • Fotocòpia del DNI per les dues cares.


5.- Les obres hauran de presentar-se en les dependències de la Casa de Cultura i Joventut (C/ Major, 91; C.P. 46940 - Manises) fins a les 13:30 hores del divendres, 23 de maig de 2014.

6.- El lliurament dels premis es farà durant l’acte que tindrà lloc el dijous, 26 de juny de 2014, a la Casa de Cultura i Joventut de Manises. La no assistència a l’acte de la persona guanyadora, s’interpretarà com la renúncia al premi.

7.- El jurat serà designat per l’Alcaldia, a proposta de la Regidoria de Cultura, i estarà format per la regidora de Cultura, com a presidenta, set vocals designats entre el professorat d'institut i persones de l'àmbit literari i cultural; i l’assessor de cultura que actuarà com a secretari amb veu i vot.

El jurat està facultat per resoldre tota qüestió de la seua competència que no haja quedat establida de forma explícita en les presents bases, i la seua decisió serà inapel·lable.

La composició del jurat es farà publica el dia del lliurament dels premis.

8.- Els originals premiats restaran en poder de l’Ajuntament de Manises. L'autor o autora dels originals no premiats podrà retirar-los durant els mesos d’octubre i novembre de 2014.

9.- S'estableixen dos premis per categoria:

* Solstici "A": Primer Premi 300 euros i
Segon Premi 200 euros.

* Solstici "B": Primer Premi 200 euros i
Segon Premi 150 euros.

10.- L’Ajuntament de Manises es reserva els drets d’edició de les obres premiades. L'import del premi cal entendre'l com a pagament dels drets d'autor d’edició.

11.- El fet de presentar els treballs als XXIX PREMIS SOLSTICI comporta l'acceptació íntegra de les bases generals de la convocatòria, i de les particulars de cada modalitat i categoria.

******

BASES ESPECÍFIQUES
MODALITAT DE POESIA


S’admetrà en esta modalitat, la prosa poètica, així com qualsevol composició gràfica que es realitze a l'obra. Els originals es presentaran per triplicat, escrits per una sola cara, a doble espai, amb el tipus de lletra Arial i 12 punts de grandària. Hauran de tindre una extensió mínima de sis DIN-A4 i una extensió màxima de vint-i-cinc. Aixi mateix, els participants, hauran de presentar una còpia digital del treball, en Cd o dispositiu semblant.

******

BASES ESPECÍFIQUES
MODALITAT NARRATIVA CURTA


Els originals que opten als premis de narrativa curta, prosa narrativa: contes, novel.les, cròniques..., també podran dur-hi il.lustracions. Els originals es presentaran per triplicat, escrits per una sola cara, a doble espai, amb tipus de lletra Arial i 12 punts de grandària. Hauran de tindre una extensió mínima de sis DIN-A4 i una màxima de vint-i-cinc. Aixi mateix, els participants, hauran de presentar una còpia digital del treball, en Cd o dispositiu semblant.

Bases para descargar con ficha de inscripción en: http://www.manises.es/manisesPublic/cultura/premios/Convocatorias-Vigentes.html

INFORMACIÓ:

Casa de Cultura i Joventut de Manises
Telèfons: 96 153 43 10 · Fax: 96 153 12 51
www.manises.es



NOTICIAS


- El X CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA "CIUDAD DE OSUNA" se aplaza al Sábado, 24 de octubre [+ Ver]

- La artista iraní SHIRIN SALEHI gana la segunda edición del PREMIO LA PALABRA PINTADA, convocado por la FUNDACIÓN ANKARIA [+ Ver]

- Se anula la convocatoria del I PREMIO DE PINTURA AL AIRE LIBRE FAIRWAY [+ Ver]

- MAXAM y la AEPE firman el Convenio de Colaboración para el 82 Salón de Otoño [+ Ver]

- PhotoUrbe: Exposición de fotografía en Barcelona [+ Ver]

- Resultado del XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE "ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" [+ Ver]

- Bence Máté, ganador del premio MontPhoto 2015 con “Night Star” [+ Ver]

- Resultado del I Concurso Fotografico midiscovirtual.es [+ Ver]

- Suspendido el Concurso de diseño de cartel "Asian Weekend" [+ Ver]

- Vencedora I Premio Escultura Solidara y dos menciones de honor-Fundación Cursol [+ Ver]

- Premios del IX Concurso de Pintura Rápida “Luis Fernández Vergara-Ciutat de Viladecans” [+ Ver]

- Ganadores del IV concurso de fotografía ENFOCA LA SALUD MENTAL [+ Ver]