Si estás interesado en PUBLICAR UN CONCURSO haz click aquí¿ Quieres que TE ENVIEMOS al E-MAIL las ACTUALIZACIONES de la sección de CONCURSOS ?.

APÚNTATE AQUÍ AL BOLETÍNETIQUETAS:

CONCURSOS

Concursos Pintura Rápida

Concursos Pintura Rápida Mayo de 2015

Concursos Mayo del 2015

Concursos Comunidad Valenciana

Últimos 50 concursos incluidos en la bases de datos
XI CONCURS DE PINTURA RÀPIDA VILA DE L'ALCORA-2015

Comunidad: Comunidad Valenciana
Provincia: Castellón
Disciplina: Pintura Rápida
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 23/05/2015
Nº de Visitas: 1176

Descripción

BASES


1.- Aquestes bases tenen com a objecte regular el procediment per atorgar uns premis en metàl-lic instituïts com a mitjà d'incentivar l'expressió cultural en la seua vessant pictòrica, de la qual aquesta localitat té un llegat important.

2- Els artistes que realitzen la inscripció han d'aportar fotocopia del DNI i tenir complits els quinze anys.

3.- Cada artista té la llibertat per triar la tècnica que vol utilitzar. El tema és lliure, a elecció de l'artista, però en tot cas ha de ser un motiu de la localitat (paisatges, monuments, ambients, gent, etc.).

4.- Les dimensions de les obres no poden ser inferiors a 46 cm. x 55 cm. Les obres s'han de presentar sense marc i amb un color uniforme pera la seua inscripció.

5.- La data d'inscripció dels artistes i el registre de les obres és el dissabte 23-05-2015 en les Noves Dependències municipals des de les 8:30 hores fins a les 10:00 hores.

6.- La recepció de les obres comença a les 12:30 hores i finalitza a les 13:30 hores del mateix dia, en el mateix lloc on s'han inscrit. En la inscripció ha de constar la identificació amb què va participar, la tècnica d'execució, el nom i la signatura de l'artista.

7.- El jurat decideix el guanyador del premi. Aquest jurat està format per un president i tres membres. L'Alcaldessa-presidenta designa els titulars i suplents del jurat d'entre persones de reconegut prestigi dins del món de l'art. Tots els membres tenen veu i vot, a excepció del secretari.

8.- El regidor de Cultura d'aquest Ajuntament realitza les funcions de secretari i assisteix el jurat.

9.- La decisió del jurat es farà pública el dia 23-05-2015 en el Dinar de Germanor al què assistiran els participants. L'esmentada decisió és inapel•lable.

10.- Premis:

Primer Premi: dotat amb 700 euros i patrocinat per l'Ajuntament de L'Alcora.

Segon Premi: dotat amb 500 euros i patrocinat per la Caixa Rural San José de L'Alcora.

Tercer Premi: dotat amb 300 euros i patrocinat per l'Ajuntament de L'Alcora.

Quart Premi: dotat amb 200 euros i patrocinat per Azulejos Mallol.

Cinquè Premi: dotat amb 200 euros i patrocinat per Instalaciones Electricas Cervera.

Sisè Premi: dotat amb 200 euros i patrocinat per Excavaciones Hns. Granell.

Premi Artista Local: dotat amb 200 euros i patrocinat per la Caixa Rural San José de L'Alcora.

11.- La concessió dels premis implica l'adquisició del dret de propietat i els drets inherents al mateix a favor dels respectius patrocinadors, sent objecte de retenció aquells que per la seva quantia hagin d'estar-ho.

2.- Les obres presentades al concurs s'exposaran en el Museu de la Ceràmica des del 25-05-15 fins el 5-06-15. Les obres es poden recollir del 9 al 26 de juny, de 9:00 h. a les 14:00 h., personalment en l'Ajuntament o a ports a pagar en destinació.

13.- Una vegada transcorregut el termini establert per a la recollida de l'obra s'entén que l'autor en renuncia i, en aquest cas, l'Ajuntament pot disposar d'ella per a les finalitats que considere oportunes.

14.- Els premis poden declarar-se deserts.

15.- La participació en el concurs implica automàticament la total acceptació d'aquestes bases.

Más información y bases para descargar en: http://www.lalcora.es/NOTICIAS


- El X CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA "CIUDAD DE OSUNA" se aplaza al Sábado, 24 de octubre [+ Ver]

- La artista iraní SHIRIN SALEHI gana la segunda edición del PREMIO LA PALABRA PINTADA, convocado por la FUNDACIÓN ANKARIA [+ Ver]

- Se anula la convocatoria del I PREMIO DE PINTURA AL AIRE LIBRE FAIRWAY [+ Ver]

- MAXAM y la AEPE firman el Convenio de Colaboración para el 82 Salón de Otoño [+ Ver]

- PhotoUrbe: Exposición de fotografía en Barcelona [+ Ver]

- Resultado del XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE "ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" [+ Ver]

- Bence Máté, ganador del premio MontPhoto 2015 con “Night Star” [+ Ver]

- Resultado del I Concurso Fotografico midiscovirtual.es [+ Ver]

- Suspendido el Concurso de diseño de cartel "Asian Weekend" [+ Ver]

- Vencedora I Premio Escultura Solidara y dos menciones de honor-Fundación Cursol [+ Ver]

- Premios del IX Concurso de Pintura Rápida “Luis Fernández Vergara-Ciutat de Viladecans” [+ Ver]

- Ganadores del IV concurso de fotografía ENFOCA LA SALUD MENTAL [+ Ver]