Si estás interesado en PUBLICAR UN CONCURSO haz click aquí¿ Quieres que TE ENVIEMOS al E-MAIL las ACTUALIZACIONES de la sección de CONCURSOS ?.

APÚNTATE AQUÍ AL BOLETÍNETIQUETAS:

CONCURSOS

Concursos Pintura Rápida

Concursos Pintura Rápida Julio de 2014

Concursos Julio del 2014

Concursos Cataluña

Últimos 50 concursos incluidos en la bases de datos
CONCURS DE PINTURA RÀPIDA A L'OLI 2014 - SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Comunidad: Cataluña
Provincia: Barcelona
Disciplina: Pintura Rápida
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 20/07/2014
Nº de Visitas: 1334

Descripción

Dia

Diumenge 20 de juliol

Hora

9 del matí

Lloc

Centre Cívic i Cultural la Fàbrica de Santa Eulàlia de Ronçana

1. Podran participar-hi totes les persones que ho desitgin. La inscripció és gratuïta,

2. L'obra es referirà a Santa Eulàlia de Ronçana, essent el tema lliure.

3. La data de celebració del concurs serà el dissabte 20 de juliol, a les 9h del matí.

4. La inscripció per participar al concurs es formalitzarà al Centre Civic i Cultural la Fàbrica, Camí del Gual, 40 de Santa Eulàlia de Ronçana, entre les 9h i les 10h del matí. Cada artista caldrà que es presenti proveït d'una única tela per ser segellada.

5. Cada concursant haurà d'acreditar la seva personalitat en el moment de la inscripció i fer constar el seu domicili en la butlleta que omplirà per aquest motiu.

6. Les obres hauran de ser realitzades en pintura a l'oli, no s'acceptaran ni aquarel•les ni acrílics.

7. Les mides hauran d'ésser 10 universal mínim i 20 universal màxim.

8. Les obres s'hauran d'entregar sense marc, però sí, amb un bastidor per tal de ser exposades.

9. El lliurament de les obres finalitzarà a la 13:00h del mateix 20 de juliol, i no s'acceptarà cap obra fora de termini.

10. Una vegada entregada l'obra, el seu autor no podrà, en cap cas, ni vernissar-la, ni fer-hi retocs, ni tetirar-la.

11. L'obra serà realitzada i obligatóriament signada i datada pel concursant inscrit.

12. A les 14h del dia 20 de juliol, al Centre Cívic i Cultural la Fàbrica i en acte públic, el jurat emetrà el veredicte i tindrà lloc el lliuratnent de premis.

13. Les obres premiades quedaran en propietat de l'ajuntament.

14. Les obres presentades a concurs i no premiades podran ser exposades i posades a la venda fins el 21 de setembre. Seran retirades del 22 al 26 de setembre, en horari: de 9h a 13h i de 16h a 21h presentant el resguard corresponent. En cas de no ser retirades, s'interpretarà que l'autor refusa la propietat de l'obra i aquesta quedarà en propietat de la Comissió Organitzadora.

15. Tota circumstància no prevista a les bases, serà resolta per la Comissió Organitzadora.

16. La inclemència del temps, si es produís, no serà motiu necessari per a la suspensió del Concurs.

17. La Comissió no es fa responsable de les possibles pèrdues o deterioraments de les obres.

18 El Jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

JURAT

El Jurat estarà compost per persones vinculades amb el món cultural del municipi.

CRITERIS DE VALORACIO DE LES OBRES

Els criteris i elements a tenir en consideració per la valoració de les obres, seran els següents: originalitat, composició, tècnica i qualitat.

PREMIS

S'estableixen els següents premis.

Premi General

Primer premi general de 450€.
Segon premi general de 300€

Premi Local

Poden optar al premi local aquelles persones inscrites que figuren empadronades a Santa Eulàlia de Ronçana.

Primer premi per a pintor local 220€
Segon premi per a pintor local 125€.

Menors de 15 anys

Primer premi de 60 €

El primer i el segon premi general no podran optar al premi local encara que en compleixin les condicions.

El fet de participar en el certamen suposa l'acceptació total d'aquestes bases.

Per a més informació us podeu adreçar a: tel. 93.844.86.59 o bé a l'adreça cciviclafabrica@diba.cat

Puedes descargar las bases haciendo click aquí

Más información: http://ser.cat/NOTICIAS


- El X CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA "CIUDAD DE OSUNA" se aplaza al Sábado, 24 de octubre [+ Ver]

- La artista iraní SHIRIN SALEHI gana la segunda edición del PREMIO LA PALABRA PINTADA, convocado por la FUNDACIÓN ANKARIA [+ Ver]

- Se anula la convocatoria del I PREMIO DE PINTURA AL AIRE LIBRE FAIRWAY [+ Ver]

- MAXAM y la AEPE firman el Convenio de Colaboración para el 82 Salón de Otoño [+ Ver]

- PhotoUrbe: Exposición de fotografía en Barcelona [+ Ver]

- Resultado del XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE "ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" [+ Ver]

- Bence Máté, ganador del premio MontPhoto 2015 con “Night Star” [+ Ver]

- Resultado del I Concurso Fotografico midiscovirtual.es [+ Ver]

- Suspendido el Concurso de diseño de cartel "Asian Weekend" [+ Ver]

- Vencedora I Premio Escultura Solidara y dos menciones de honor-Fundación Cursol [+ Ver]

- Premios del IX Concurso de Pintura Rápida “Luis Fernández Vergara-Ciutat de Viladecans” [+ Ver]

- Ganadores del IV concurso de fotografía ENFOCA LA SALUD MENTAL [+ Ver]