Si estás interesado en PUBLICAR UN CONCURSO haz click aquí¿ Quieres que TE ENVIEMOS al E-MAIL las ACTUALIZACIONES de la sección de CONCURSOS ?.

APÚNTATE AQUÍ AL BOLETÍNETIQUETAS:

CONCURSOS

Concursos Carteles

Concursos Carteles Abril de 2015

Concursos Abril del 2015

Concursos Comunidad Valenciana

Últimos 50 concursos incluidos en la bases de datos
XXVI CONCURS DE CARTELL DE MOROS I CRISTIANS A PEGO

Comunidad: Comunidad Valenciana
Provincia: Alicante
Disciplina: Carteles
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 01/04/2015
Nº de Visitas: 1604

Descripción

Amb motiu de celebrar-se en el mes de Juliol la festa de Moros i cristians a Pego i amb motiu de difondre aquest esdeveniment, es convoca el concurs de cartells amb les següents

BASES:


PRIMERA.- Podran participar en aquest concurs tots els artistes que ho desitgen.

SEGONA.- El tema es referirà única i exclusivament a la festa de MOROS I CRISTIANS A PEGO i tindrà per objecte la confecció un cartell anunciador d’aquesta, les mesures del qual seran 42 cm d’alt per 30 cm d’ample (DIN-A3), es a dir el cartell haurà de ser vertical, mai horitzontal. Per tal d’ajustar-se al tema hauran d’aparèixer específicament un motiu moro i un de cristià. Els artistes podran executar llurs obres amb llibertat de procediment i color ajustant-se al tema i de manera que no presente dificultats la seva reproducció litogràfica. Per tal raó se n’exclouen les tintes de color or i argent. Es valoraran molt els treballs realitzats en tècniques de pintura: al oli, aquarel·la, etc.

TERCERA.- Els treballs aniran muntats sobre un suport rígid de dimensions iguals a les de l’esbós on figurarà la inscripció següent:

MOROS I CRISTIANS, PEGO
2,3,4 i 5 de Juliol


El disseny per ordinador inclourà CD amb tots els fitxers necessaris per a la reproducció.

QUARTA.- Els treballs es presentaran a la Casa de Cultura, carrer Sant Domènech, 5, a ports pagats si venen de fora de la població. Cada participant podrà presentar totes les obres que desitge.

CINQUENA.- El premi consistirà en una quantitat en metàl·lic fixada en CINC-CENTS EUROS.

SISENA.- El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dissabte 11 d’abril de 2015, a les 13 hores.

SETENA.- El dia 13 d’abril es reunirà el Jurat Qualificador per a emetre el veredicte resolutori del concurs. El premi s’entregarà durant els transcurs de la revetlla de Presentació dels Capitans 2015.

VUITENA.- Només es concedirà un premi i a mes hi haurà una menció especial a l’artista Pegolí millor classificat. L’obra premiada serà propietat de la Junta Central de Moros i Cristians de Pego, que podrà reproduir-la per als fins publicitaris que consideren oportuns. El cartell guanyador apareixerà a la portada del llibre de Moros i Cristians que s’editarà, i el cartell de l’artista pegolí millor classificat apareixerà publicat a l’interior del mateix.

NOVENA.- Al dors de cada obra figurarà el títol i un lema que deurà ser comú a totes les obres del mateix autor. Aquest lema apareixerà a l’exterior d’un sobre tancat , al interior del qual es farà constar l’ identitat de l’autor, la seva adreça, el seu numero de telèfon i el e-mail. Les obres es presentaran tancades fins que el jurat es reuneix-ca.

DESENA.- La decisió del Jurat es notificarà per escrit a l’autor premiat.

ONZENA.- Les obres presentades, llevat de la premiada i/o el cartell de l’artista pegolí millor classificat, podran retirar-se durant el termini d’un mes, comptant des del 1 de Juliol. Després d’aquest termini, les obres que no fossen retirades quedaran a disposició i propietat de la Junta Central de Moros i Cristians.

DOTZENA.- El jurat estarà constituït per la referida junta i membres qualificats que seran nomenats per la mateixa. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

TRETZENA.- La junta central no es farà responsable dels desperfectes o danys que fortuïtament poguessen ocasionar-se a les obres presentades.

CATORZENA.- La participació en aquest concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases.

Más información y bases para descargar en: http://www.pegoilesvalls.es/NOTICIAS


- El X CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA "CIUDAD DE OSUNA" se aplaza al Sábado, 24 de octubre [+ Ver]

- La artista iraní SHIRIN SALEHI gana la segunda edición del PREMIO LA PALABRA PINTADA, convocado por la FUNDACIÓN ANKARIA [+ Ver]

- Se anula la convocatoria del I PREMIO DE PINTURA AL AIRE LIBRE FAIRWAY [+ Ver]

- MAXAM y la AEPE firman el Convenio de Colaboración para el 82 Salón de Otoño [+ Ver]

- PhotoUrbe: Exposición de fotografía en Barcelona [+ Ver]

- Resultado del XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE "ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" [+ Ver]

- Bence Máté, ganador del premio MontPhoto 2015 con “Night Star” [+ Ver]

- Resultado del I Concurso Fotografico midiscovirtual.es [+ Ver]

- Suspendido el Concurso de diseño de cartel "Asian Weekend" [+ Ver]

- Vencedora I Premio Escultura Solidara y dos menciones de honor-Fundación Cursol [+ Ver]

- Premios del IX Concurso de Pintura Rápida “Luis Fernández Vergara-Ciutat de Viladecans” [+ Ver]

- Ganadores del IV concurso de fotografía ENFOCA LA SALUD MENTAL [+ Ver]