Si estás interesado en PUBLICAR UN CONCURSO haz click aquí¿ Quieres que TE ENVIEMOS al E-MAIL las ACTUALIZACIONES de la sección de CONCURSOS ?.

APÚNTATE AQUÍ AL BOLETÍNETIQUETAS:

CONCURSOS

Concursos Carteles

Concursos Carteles Abril de 2015

Concursos Abril del 2015

Concursos Galicia

Últimos 50 concursos incluidos en la bases de datos
CONCURSO CARTEIS VIII FOLK IN RÍO

Comunidad: Galicia
Provincia: Coruña
Disciplina: Carteles
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 30/04/2015
Nº de Visitas: 3291

Descripción

BASES

1º- O orixinal poderá ser de libre formato acoutado a unha medida entre 30x40 e 70x100cm. Cada autor poderá participar co número de traballos que desexe, sempre que estes sexan orixinais, con material e técnica libres, manual, mecánica ou dixital.

2º- A obra debe presentarse sen sinatura de autor, que limitará a súa identificación a un lema. Debe acompañarse dun sobre pechado cos seguintes datos: nome e apelidos, D.N.I., idade, profesión, enderezo, teléfono e correo electrónico, así como unha breve explicación da obra e/ou calquera outro dato que se desexe engadir para definir o traballo. A organización solicita aos participantes acompañen cada obra presentada con cadansúa copia en formato dixital –CD/DVD-

3º- O xurado valorará especialmente: a creatividade do arte final e impacto visual publicitario, así como a relación coa filosofía do evento a través da nosa cultura e idiosincrasia. Igualmente, terá en conta as potencialidades gráficas para a creación de futuras aplicacións (nas que a organización engadirá o programa do festival e outros ítems). Deberá figurar o texto “VIII FOLK IN RIO. TOURO, 21 de Xuño de 2015”

4º- PRAZO: os orixinais deberán ser enviados antes do 30 de Abril de 2015 ó seguinte enderezo:

Asoc. Cultural As Sobreiras do Ulla
Rua Bispo Xose Diéguez Reboredo,29
15822 Touro A Coruña.

Si optasen por outro enderezo, poden ponerse en contacto coa organización.


5º- A elección do gañador daráse a coñecer a partir do día 06 de Maio, despois da selección mediante valoración dun xurado cualificado designado pola Asociación Organizadora. Os resultados comunicaránse telefónicamente ó gañador e a través das redes sociais, así como na páxina web www.folkinrio.com.

6º- Todas as pezas serán expostas ata o dia da festa. A elixida como 1º premio será o cartel anunciador da VIII edición. A entrega de premios farase o dia da festa. A organización tamén terá dereito a mostrar os traballos mediante as redes sociais e páxina Web da Asociación.

7º- O orixinal premiado e os seus dereitos de imaxe pasarán a ser propiedade da Organizacion do Folk In Rio. Os orixinais non premiados poderán recollerse ata 60 días despois da celebración do evento.

8º- A Comisión resérvase o dereito a deixar baleiros os premios, así como a rexeitar para concurso calquera peza que considere e aquela que non se axuste ás presentes bases. As súas decisións serán inapelables.

PREMIO ÚNICO: 250 € en Metálico.

Para calquera aclaración, poden poñerse en contacto a través do enderezo electrónico: FOLKINRIO@GMAIL.COM

Puedes descargar las bases haciendo click aquíNOTICIAS


- El X CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA "CIUDAD DE OSUNA" se aplaza al Sábado, 24 de octubre [+ Ver]

- La artista iraní SHIRIN SALEHI gana la segunda edición del PREMIO LA PALABRA PINTADA, convocado por la FUNDACIÓN ANKARIA [+ Ver]

- Se anula la convocatoria del I PREMIO DE PINTURA AL AIRE LIBRE FAIRWAY [+ Ver]

- MAXAM y la AEPE firman el Convenio de Colaboración para el 82 Salón de Otoño [+ Ver]

- PhotoUrbe: Exposición de fotografía en Barcelona [+ Ver]

- Resultado del XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE "ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" [+ Ver]

- Bence Máté, ganador del premio MontPhoto 2015 con “Night Star” [+ Ver]

- Resultado del I Concurso Fotografico midiscovirtual.es [+ Ver]

- Suspendido el Concurso de diseño de cartel "Asian Weekend" [+ Ver]

- Vencedora I Premio Escultura Solidara y dos menciones de honor-Fundación Cursol [+ Ver]

- Premios del IX Concurso de Pintura Rápida “Luis Fernández Vergara-Ciutat de Viladecans” [+ Ver]

- Ganadores del IV concurso de fotografía ENFOCA LA SALUD MENTAL [+ Ver]