Si estás interesado en PUBLICAR UN CONCURSO haz click aquí¿ Quieres que TE ENVIEMOS al E-MAIL las ACTUALIZACIONES de la sección de CONCURSOS ?.

APÚNTATE AQUÍ AL BOLETÍNETIQUETAS:

CONCURSOS

Concursos Carteles

Concursos Carteles Noviembre de 2014

Concursos Noviembre del 2014

Concursos Comunidad Valenciana

Últimos 50 concursos incluidos en la bases de datos
CONCURS DEL CARTELL DE FESTES PATRONALS DE CANALS 2015

Comunidad: Comunidad Valenciana
Provincia: Valencia
Disciplina: Carteles
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 07/11/2014
Nº de Visitas: 2944

Descripción

L’Ajuntament de Canals, mitjançant la Regidoria de Cultura, convoca el concurs per a la realització del cartell anunciador de les FESTES PATRONALS DE L'ANY 2015. Amb aquesta convocatòria es pretén estimular la creativitat dels artistes participants, locals i forasters, i fomentar la difusió de les nostres festes en honor a Sant Antoni Abat, que se celebraran, com cada any, els dies 16, 17 i 18 de gener.

1. Podran prendre part en aquest Concurs tots els artistes que ho desitgen, qualsevol que siga el seu lloc de residència, i podran presentar tots els treballs que creguen convenient.

2. Els participants tindran completa llibertat per triar el tema, tot i que haurà de ser representatiu de les festes de Sant Antoni a Canals i deurà estar orientat en tècnica i sensibilitat a allò que és propi del cartell i no de la pintura. La tècnica i el procediment seran lliures, sempre que la seua reproducció en cuatricomia no oferisca cap dificultat. El jurat valorarà la qualitat gràfica i l’eficàcia anunciadora.

3. La composició del cartell adoptarà la forma vertical, muntat sobre suport rígid per a la seua exposició i amb els elements d’ancoratge necessaris per a tal efecte, en format 50x70 cm sense marges i sense signar. S’acceptaran suports informàtics si venen acompanyats d’una reproducció a color en les mateixes mesures, i serà necessari, cas de resultar guanyador d’algun dels premis, que s’adjunten tots els fitxers per a l’obtenció de fotolits per a reproduir.

4. Combinada amb la composició del dibuix figurarà únicament la llegenda següent: CANALS EN FESTES. SANT ANTONI 2015 Del 16 al 18 de gener. FESTA D’INTERÈS TURÍSTIC AUTONÒMIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

5. El termini d’inscripció finalitza el 7 de novembre de 2014. Els treballs s’hauran de dur a l’Ajuntament de Canals o al Centre Cultural Ca Don José de Canals, C/ Diputació, 46650 CANALS.

6. Els cartells duran pegat, per la part de darrere, un sobre dins del qual s’identificarà l’autor amb el seu nom, cognoms, adreça, municipi, codi postal, telèfon i fotocòpia del D.N.I.

7. Es nomenarà un Jurat d’Admissió i Qualificació que estarà composat per les persones següents: President: Il·lm Sr. Alcalde, vocals: Sr. Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Canals, varis professionals seleccionats entre artistes, professors, dissenyadors gràfics o cartellistes de reconegut prestigi i un tècnic en arts gràfiques, actuant com a secretari el coordinador cultural municipal.

8. Es concedirà un Primer Premi de 700 € que servirà per al cartell i per a la portada del Llibre de Festes 2015 i un Segon Premi, dotat amb 350 €, que es reproduirà a la contraportada de l’esmentat llibre. També es lliuraran fins un màxim de tres accèssits com a cartells de la col·lecció d’honor (finalistes), amb una dotació 150 € per a cadascun. Els cartells de la col·lecció d’honor serviran per il·lustrar les portades interiors del llibre. El Jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis si considera que no reuneixen la qualitat suficient per a merèixer-los.

9. Amb els cartells presentats es prepararà una exposició durant el mes de desembre de 2014, a la Casa de Cultura de Canals.

10. Els cartells premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament de Canals que, a més d’allò exposat als punts 8 i 9, farà l’ús que estime convenient d’acord sempre amb les disposicions legals vigents en la matèria. Els no premiats podran ser retirats durant el mes següent a la data de finalització de l’exposició de les obres, després del qual s’entendrà que renuncien a tots els drets sobre els mateixos, no fent-se responsable l’Ajuntament de Canals dels desperfectes que involuntàriament pogueren ocórrer.

11. El veredicte del Jurat es donarà a conèixer en acabar el Ple Extraordinari de proclamació dels festers i festeres de Sant Antoni 2015, el mes de novembre de 2014, durant l’acte d’inauguració de l’exposició i lliurament de premis i serà inapel·lable. La presentació de treballs en aquest concurs implica la total acceptació de les presents bases.

Más información en: http://www.canals.es/NOTICIAS


- El X CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA "CIUDAD DE OSUNA" se aplaza al Sábado, 24 de octubre [+ Ver]

- La artista iraní SHIRIN SALEHI gana la segunda edición del PREMIO LA PALABRA PINTADA, convocado por la FUNDACIÓN ANKARIA [+ Ver]

- Se anula la convocatoria del I PREMIO DE PINTURA AL AIRE LIBRE FAIRWAY [+ Ver]

- MAXAM y la AEPE firman el Convenio de Colaboración para el 82 Salón de Otoño [+ Ver]

- PhotoUrbe: Exposición de fotografía en Barcelona [+ Ver]

- Resultado del XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE "ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" [+ Ver]

- Bence Máté, ganador del premio MontPhoto 2015 con “Night Star” [+ Ver]

- Resultado del I Concurso Fotografico midiscovirtual.es [+ Ver]

- Suspendido el Concurso de diseño de cartel "Asian Weekend" [+ Ver]

- Vencedora I Premio Escultura Solidara y dos menciones de honor-Fundación Cursol [+ Ver]

- Premios del IX Concurso de Pintura Rápida “Luis Fernández Vergara-Ciutat de Viladecans” [+ Ver]

- Ganadores del IV concurso de fotografía ENFOCA LA SALUD MENTAL [+ Ver]