Si estás interesado en PUBLICAR UN CONCURSO haz click aquí¿ Quieres que TE ENVIEMOS al E-MAIL las ACTUALIZACIONES de la sección de CONCURSOS ?.

APÚNTATE AQUÍ AL BOLETÍNETIQUETAS:

CONCURSOS

Concursos Logotipos

Concursos Logotipos Octubre de 2014

Concursos Octubre del 2014

Concursos Cataluña

Últimos 50 concursos incluidos en la bases de datos
CONCURS DEL DISSENY DEL LOGOTIP DEL CENTENARI DE LA TAXONERA

Comunidad: Cataluña
Provincia: Barcelona
Disciplina: Logotipos
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 31/10/2014
Nº de Visitas: 1777

Descripción

1. TEMA:

L’objecte del concurs és la creació del logotip que haurà de conformar la identitat dels actes de celebració del CENTENARI DE LA TAXONERA , barri del districte d’Horta – Guinardó de Barcelona, que el proper 2015 celebrarà els 100 anys d’inici de la seva construcció.

El logotip haurà de ser original i inèdit i no podrà haver estat premiat en un altre concurs.

2. PARTICIPANTS:

Podrà participar en aquest concurs tota persona física o jurídica sense cap altra limitació que les contingudes en aquestes bases. Cada concursant podrà presentar tantes propostes com cregui convenient, així com diverses variacions d’una mateixa proposta.

3. FORMAT I TÈCNICA

Els treballs es presentaran en format JPG, GIF o PNG.

Així mateix hauran d’incloure una versió a color i un altre en blanc/negre o escala de grisos. El disseny del logotip haurà de permetre l’adaptació a qualsevol format i haurà de tenir la resolució i característiques necessàries per a aquesta finalitat.

4. TERMINI I PRESENTACIÓ

La data límit de presentació serà el dia 31 d’octubre de 2014 a les 23.59 hora de Barcelona (Espanya).

Cada treball, que inclourà una sola proposta, es farà arribar per correu electrònic a l’adreça 100taxonera@gmail.com amb les següents característiques:

Assumpte: Concurs logotip - "Títol de la proposta o pseudònim”.

Documents adjunts:

- Proposta de logotip en color en format JPG, GIF o PNG.

- Proposta de logotip en blanc i negre en format JPG, GIF o PNG.

- Arxiu de text (.doc ó .txt) que contingui les dades personals del participant (nom, cognoms, telèfon i adreça electrònica).

- Un manual bàsic d’ús del logotip que expliqui breument aspectes com tipografies, colors (PANTONE), números en CMYK i en RGB, etc.

Cada participant tramitarà cadascuna de les propostes de logotip de manera independent, incloent-hi les variacions que es realitzin d’una mateixa proposta, aportant-se per separat la documentació sol·licitada.

Els documents adjunts han d’anomenar-se amb el títol de la proposta o amb el pseudònim de l’autor. El pseudònim de l’autor no s’ha de relacionar en cap cas amb ell.

La falta de presentació de qualsevol dels documents exigits per al concurs serà, per sí mateixa, causa d’exclusió de la mateixa, excepte quan, a judici del jurat, es consideri esmenable.

L’organització del concurs es reserva el dret d’ampliar el termini de presentació de les propostes si ho considera oportú.

5. JURAT:

El jurat estarà format per 5 persones: Dos representants de la Comissió del Centenari de la Taxonera, un representant del Centre Cívic de la Teixonera, un representant de l’Associació de Festes de la Taxonera i un representant de l’Ajuntament de Barcelona - Districte d’Horta - Guinardó.

La proposta amb més vots serà la guanyadora del concurs.

6. PREMI

El premi consistirà en l’entrega d’una tauleta tàctil per a la proposta guanyadora. El premi en cap cas serà bescanviable per a un altre premi.

La designació del logotip guanyador restarà vinculat com logotip oficial del CENTENARI DE LA TAXONERA.

El logotip que resulti guanyador passarà a ser propietat exclusiva i permanent de l'Associació de celebració del Centenari de la Taxonera, podent ser reproduït i utilitzat en la forma que estimi convenient i sense pagament, ni cap altre tipus de contraprestació, a l’autor de l’obra.

El 4 de novembre del 2014, es donarà a conèixer la proposta guanyadora.

Entre el 4 i el 6 de novembre es comunicarà el resultat del concurs a tots els participants. En el supòsit que, transcorreguts 15 dies naturals des de la notificació al guanyador, no es rebi resposta del guanyador, es considerarà que ha renunciat al premi i s’atorgarà el referit premi al següent logotip amb més vots.

El premi és lliurarà un cop confirmat el guanyador en un acte a concretar.

La proposta guanyadora i el conjunt d’obres seleccionades seran exposades del 2 al 19 de desembre al Centre Cívic Teixonera.

La proposta guanyadora i el nom del guanyador seran publicats a la pàgina web que es farà pel centenari.

Una vegada escollit el logotip, el guanyador haurà d’entregar a la Comissió del Centenari de la Taxonera els arxius originals utilitzats, en format vectorial (AI, EPS, etc.) a la màxima resolució.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La propietat intel·lectual del treball seleccionat serà del seu autor qui cedirà en exclusiva i sense limitació temporal, els drets de publicació i difusió per qualsevol procediment o modalitat a la Comissió del Centenari de la Taxonera que serà la propietària del disseny. Al mateix temps, la Comissió del Centenari de la Taxonera es reserva el dret de realitzar les modificacions necessàries en el logotip guanyador per poder fer un bon ús del mateix. Per tant, el guanyador del concurs renuncia automàticament a tots els drets de propietat intel·lectual sobre el logotip i cedeix els drets de manipulació, edició, exposició i reproducció.

El guanyador es farà responsable en front a reclamacions que puguin sorgir de qualsevol naturalesa o que tercers poguessin fer al respecte a l’originalitat, semblança o còpies parcials dels treballs presentats.

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs implica necessàriament el coneixement i l’acceptació de tots i cadascun dels punts de les seves bases. El Jurat tindrà potestat per la interpretació d’aquestes bases així com per a declarar desert el premi.

Puedes descargar las bases haciendo click aquíNOTICIAS


- El X CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA "CIUDAD DE OSUNA" se aplaza al Sábado, 24 de octubre [+ Ver]

- La artista iraní SHIRIN SALEHI gana la segunda edición del PREMIO LA PALABRA PINTADA, convocado por la FUNDACIÓN ANKARIA [+ Ver]

- Se anula la convocatoria del I PREMIO DE PINTURA AL AIRE LIBRE FAIRWAY [+ Ver]

- MAXAM y la AEPE firman el Convenio de Colaboración para el 82 Salón de Otoño [+ Ver]

- PhotoUrbe: Exposición de fotografía en Barcelona [+ Ver]

- Resultado del XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE "ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" [+ Ver]

- Bence Máté, ganador del premio MontPhoto 2015 con “Night Star” [+ Ver]

- Resultado del I Concurso Fotografico midiscovirtual.es [+ Ver]

- Suspendido el Concurso de diseño de cartel "Asian Weekend" [+ Ver]

- Vencedora I Premio Escultura Solidara y dos menciones de honor-Fundación Cursol [+ Ver]

- Premios del IX Concurso de Pintura Rápida “Luis Fernández Vergara-Ciutat de Viladecans” [+ Ver]

- Ganadores del IV concurso de fotografía ENFOCA LA SALUD MENTAL [+ Ver]